Energy Cost

Exergy Cost

Boiler

C n , b = c f η g H H V

C n x , b = c f φ g ψ b H H V

Diesel Generator

C n , g = c f η g H H V

C n x , b = c f φ g ψ g H H V

Mean Electricity Output

C ¯ n , e = C m + W e , m + C n , g x Q g W e , m + η g Q g

C ¯ x , e = C m + W e , m + C n , g x φ Q g W e , m + ψ g φ Q g

Overall Mean Energy Unit Cost

C ¯ n = C m + W e , m + C n , g x Q g + C n , b x Q i , b W e , m + η g Q g + η b Q i , b

C ¯ x = C m + W e , m + C n , g x φ Q g + C x , b x φ Q i , b W e , m + ψ g φ Q g

Energy Cost of Production (₦/tonne)

overall mean energy unit cost (₦/GJ) × embodied energy intensity (GJ/tonne)