Plant

GT8

GT12

GT16

GT19

Installed rated power (MW)

25.00

25.00

100.00

100.00

Compressor power W ˙ C (MW)

28.540

29.605

152.391

152.702

Turbine power W ˙ T (MW)

53.762

55.570

247.582

249.739

Exergy rate E ˙ W C (MW)

27.684

28.717

147.819

148.121

Exergy rate E ˙ C H E (MW)

115.620

120.378

420.307

419.598

Exergy rate E ˙ W T (MW)

53.762

55.570

247.582

249.739

Exergy destruction rate E ˙ D C (MW)

1.598

2.614

17.170

16.920

Exergy destruction rate E ˙ D C C (MW)

64.138

68.509

186.108

183.276

Exergy destruction rate E ˙ D T (MW)

2.079

1.103

9.257

9.228

Total exergy destruction rate E ˙ D p l a n t (MW)

67.816

72.226

212.537

209.424

Exergy efficiency ε C (%)

94.23

90.89

88.38

88.58

Exergy efficiency ε C C (%)

44.84

43.42

56.10

56.69

Exergy efficiency ε T (%)

96.13

98.02

96.26

96.30

Total exergy efficiency ε p l a n t (%)

41.68

40.35

49.90

50.52

Exergy destruction efficiency ε D C (%)

1.37

2.16

4.05

3.99

Exergy destruction efficiency ε D C C (%)

55.16

56.58

43.9

43.30

Exergy destruction efficiency ε D T (%)

1.79

0.91

2.18

2.18

Total exergy destruction efficiency ε D p l a n t (%)

58.32

59.65

50.13

49.48

Exergy destruction ratio y D C (%)

2.36

3.62

8.08

8.08

Exergy destruction ratio y D C C (%)

94.58

94.85

87.57

87.51

Exergy destruction ratio y D T (%)

3.07

1.53

4.36

4.41