TSP-FeSO4

TSP-ZnO

TSP-ZnSO4

ΔE

−343.941

−351.292

−432.682

ΔH

−346.303

−353.655

−435.308

ΔG

−297.207

−307.709

−377.284

DAP-FeSO4

DAP-ZnO

DAP-ZnSO4

ΔE

−377.809

−379.122

−429.532

ΔH

−380.172

−381.485

−431.950

ΔG

−321.099

−342.890

−367.045