Visible Weed Control (%)

Main effects

2 WAAa

4 WAA

8 WAA

12 WAA

Densityf

(no∙m2)

Biomassf

(g∙m2)

Yield

(t∙ha1)

Roundup WeatherMax® (g∙ae∙ha1)

0

70

74

77

76

161a

58a

12.4a

900

78

81

83

83

156a

25a

12.7a

SEb

2

2

2

2

11

4

0.2

Roundup Weather MAX® P-value

0.0060

0.0025

0.0068

0.0113

0.9804

0.1193

0.5018

Tolpyralate + atrazine treatmentsc

No tank mix partner

3

2

2

3

199a

132a

11.9a

Tolpyralate + Atrazine

79

83

90

91

112bc

28b

12.9a

Tolpyralate + Atrazine + MSOd

95

97

98

97

19c

2c

12.5a

Tolpyralate + Atrazine + UANe

88

90

93

92

169b

24b

13.0a

Tolpyralate + Atrazine + MSO + UAN

96

97

98

97

13c

1c

12.5a

SEb

2

2

2

2

11

4

0.2

Tolpyralate + atrazine P-value

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.1353

Interaction

Roundup Weather MAX®*tolpyralate + atrazine P-value

<0.0001

0.0001

0.0216

0.0085

0.6348

0.9906

0.3225