Kadın çalışanlar mesleklerinde ilerleme konusunda erkeklere göre daha çok çalışmakta ve daha uzun süre beklemektedir.

Üst düzey yönetici kademelerine ulaşmada etkili olan kilit görevlerde, kadınlar yeterince yer almaktadır.

Kadınlar üst düzey yönetici olarak atanmamalıdır.

Erkekler kadınlara göre üst düzey yöneticilik konumuna daha uygundur.

Kadınlar kariyerlerine erkekler kadar bağlı değildirler.

Kadın yöneticiler hızlı ve mantıksal karar alamazlar.

Kadınlar yöneticilik özelliklerine sahiptir.

Kadınlar iş dünyasının güçlüklerine erkekler kadar direnç gösteremezler.

Kadınlar erkeklere göre daha duygusal olduklarından üst düzey yöneticilikte başarılı olamazlar

Kadınlar uzun mesailere, şehirlerarası ya da ülkeler arası seyahatlere sıcak bakmazlar.

Kadınların yetenekleri üst düzey yönetici olmaları için sınırlıdır.