CAM TAVAN ÖLÇEĞİ

Kesinlikle katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum

Kadının yeri eşinin yanında bulunmak ve iyi bir anne olmaktır.

Ev işlerinde eşit sorumluluk paylaşımı gereklidir.

Çalışma yaşamı bir kadının iyi bir anne ve eş olmasını önler.

Kadınların evli ya da çocuk sahibi olmaları performanslarını olumsuz yönde etkiler.

Şu anda ya da gelecekte çocuk sahibi olma düşüncesi kadınların kariyer hedeflerini sınırlar.

Kadınlar kariyer hedeflerini gerçekleştirmek için belirli bir plana sahiptirler.

Kadınlar için işlerinde ilerleme ve gelişme olanakları çok önemlidir.

Kadınlar başarılı bir yönetici olmak için gerekli yetenek, objektif görüş ve inisiyatife sahiptir.

Kadınlar üst düzey yönetici olduklarında yalnız kalma korkusu yaşarlar.

Üst düzey kadın yöneticiler, kadın olma özelliklerini yitirirler.

Kendine güveni olan kadınlar, üst yönetici olmanın zorluklarını kolaylıkla aşarlar.

Kadınlar terfi etme ve daha yüksek pozisyonlara gelme konusunda isteksizdirler.

Kadınlar, maaş, prim, statü gibi konularda ayrımcılığa maruz kalırlar.

Üst düzey yöneticilik için erkeklere kadınlardan daha çok fırsat sağlanmaktadır.

Kadınlar yeteneklerine göre daha düşük konumlarda çalıştırılmaktadır.

Kadınlar aynı konumdaki erkek çalışanlarla eşit ücret almaktadır.

Kadınlar yönetsel görevlere gelmelerini sağlayacak eğitim fırsatlarından erkeklerle eşit şekilde yararlanmaktadır.

Personel çıkarılması gerektiğinde (kriz döneminde) öncelikle kadınlar işten çıkarılmalıdır.

Kurumda kadın ve erkeklere yönelik eşit performans değerleme politikaları mevcuttur.

Kurumda iş yaşamı erkeklerin kurallarıyla yönetilmektedir.

Kadınlar erkek iş arkadaşları ve üstleri ile rahat iletişim kurabilirler.

Erkekler genellikle resmi olmayan kurum dışı ilişkilerin etkisiyle kendi cinslerini kayırıcı davranışlarda bulunurlar.

Kadınlar erkek-baskın iletişim ağlarına girmekte zorlanmaktadır.

Kadınlara rol modeli olabilecek yeterli sayıda kadın yönetici yoktur.

Kurumda mentorluk ilişkisinden kadınlar yeterince yararlanmaktadır.

Aileler kız çocuklarını kadınlara yönelik olduğunu düşündükleri mesleklere yöneltmektedir.

Kurum içinde görev dağılımı kadın ve erkek için farklılık arz etmektedir.