Indicators

Total

Without land

<5 ha

5.01 - 20 ha

>20 ha

Republic of Serbia

All AHLEEs

number

1647

109

464

300

774

%

100.00

6.62

28.17

18.21

46.99

UAA

ha

559,769

0

834

3230

555,705

%

100.00

0

0.15

0.58

99.27

Belgrade Region

AHLEEs

number

83

6

27

18

32

%

100.00

7.23

32.53

21.69

38.55

UAA

ha

26,661

0

55

198

26,408

%

100.00

0.00

0.21

0.74

99.05

Share of the Belgrade Region (RS = 100)

All AHLEEs

%

5.04

5.50

5.82

6.00

4.13

UAA

%

4.76

0.00

6.59

6.13

4.75

Vojvodina Region

AHLEEs

number

883

45

151

153

534

%

100.00

5.10

17.10

17.33

60.48

UAA

ha

405,938

0

271

1686

403,981

%

100.00

0.00

0.07

0.42

99.52

Share of the Vojvodina Region (RS = 100)

All AHLEEs

%

53.61

41.28

32.54

51.00

68.99

UAA

%

72.52

0.00

32.49

52.20

72.70

Ĺ umadija and West Serbia Region

AHLEEs

number

412

37

199

85

91

%

100.00

9.02

48.23

20.69

22.05

UAA

ha

50,697

0

355

863

49,479

%

100.00

0.00

0.70

1.70

97.60

Share of the Ĺ umadija and Western Serbia Region (RS = 100)

All AHLEEs

%

25.02

33.94

42.89

28.33

11.76

UAA

%

9.06

0.00

42.57

26.72

8.90

South and East Serbia Region

AHLEEs

number

269

21

86

44

118

%

100.00

7.95

31.82

16.22

44.01

UAA

ha

76,472

0

153

482

75,837

%

100.00

0.00

0.20

0.63

99.17

Share of the Southern and Eastern Serbia Region (RS = 100)

All AHLEEs

%

16.34

20.01

18.48

14.56

15.24

UAA

%

13.61

0.00

18.36

14.92

13.60

Kosovo and Metohija Region