items

No. 1 strains

No. 2 strains

t

P

IgA(g/L)

1.56 ± 0.76

1.62 ± 0.73

0.1800

0.4296

IgG(g/L)

6.23 ± 0.72

7.04 ± 0.63

2.6773

0.0077

IgM(g/L)

1.36 ± 0.58

1.42 ± 0.69

0.2105

0.4178

IFN-γ(pg/ml)

8.26 ± 1.32

9.36 ± 1.22

1.9353

0.0344

TNF-α(pg/ml)

2.13 ± 0.56

2.06 ± 0.45

0.3081

0.3808

IL-4(pg/ml)

4.05 ± 0.36

3.68 ± 0.39

2.2045

0.0204

IL-10(pg/ml)

2.35 ± 0.59

2.18 ± 0.63

0.6228

0.2706