Intervention group (n = 93)

Control Group (n = 137)

p-value

Demographic characteristics

Gender (men), n (%)

72 (39.8)

109 (60.2)

0.40

Marital status

Married, n (%)

69 (74.2)

108 (79.4)

0.65

Unmarried, n (%)

4 (4.3)

7 (5.1)

Divorced, n (%)

6 (6.5)

5 (3.7)

Widowed, n (%)

14 (15.1)

16 (11.8)

Financial status (annual income)

Bad (<9000 euro), n (%)

18 (19.4)

36 (26.5)

0.40

Moderate (9001-18000 euro), n (%)

50 (53.8)

63 (46.3)

Good (18001-28000 euro), n (%)

16 (17.2)

18 (13.2)

Very good (>28000 euro), n (%)

1 (1.1)

5 (3.7)

No answer, n (%)

8 (8.6)

14 (10.3)

Clinical characteristics

History of hypertension (Yes, n (%))

39 (41.9)

70 (51.1)

0.10

History of diabetes (Yes, n (%))

32 (34.4)

41 (31.1)

0.35

Family history of CVD (Yes, n (%))

39 (41.9)

70 (52.6)

0.07

History of dyslipidemias (Yes, n (%))

47 (50.5)

83 (63.8)

0.03

Smoker (at baseline) (Yes, n (%))

23 (26.1)

35 (28)

0.44

Ex smoker (Yes, n (%))

76 (86.4)

91 (72.8)

0.01