min ω G T C ( T C G T ) 2 + ω G S T ( S T G S T ) 2 + ε G T C + ε G S T

(1)

T C G = c f 1 + T C D 1 + T C D 2 + T C D 3

(2)

S T G = max ( S T i j ) ( i = 1 , 2 , 3 ; j = 1 , , n )

(3)

S T V 1 S T 0 , S T V 1 , S T 0 and int.

(4)

( S T v 1 max { S T D 1 3 , S T D 2 3 , S T D 3 3 } ) 2 ε G S T

(5)

( T C D , 1 T C D , 1 3 ) 2 ε G 1 T C , ( T C D 2 T C D 2 3 ) 2 ε G 2 T C , ( T C D 3 T C D 3 3 ) 2 ε G 3 T C

(6)

T C D 1 , T C D 2 , T C D 3 0

(7)

d e i j i , j = 1 n q e i j + q s i j , d s i j i , j = 1 n q s i j

(8)

d e i j β + d s i j ( 1 β ) = d G , β = { 1 , online-order 0 , offline-order

(9)

q s i j q e i j = 1

(10)