Maldonado et al. 2010 [29]

76

31

26

42

16.4

65

13

13

Yue, 2011 [30]

80

76

10

14

NA

NA

NA

NA

Nanda et al. 2013 [31]

66

72

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Liu et al. 2017 [32]

113

26

61

13

NA

NA

NA

NA

Adeeb et al. 2017 [9]

74

53

23

24

15

70

20

9

Our study

76

59.2

26.3

14.5

14

72.4

17.1

10.5