β ± SE#

p value

95% CI

Gender

0.055 ± 0.041

0.32

−0.040 - 0.122

Suitability of glasses

−0.032 ± 0.042

0.56

−0.110 - 0.058

Head position

0.145 ± 0.056

0.00*

0.038 - 0.259

Diopters

−0.030 ± 0.013

0.63

−0.032 - 0.019

Eye positions

Exotropia vs. orthotropia

0.126 ± 0.083

0.03*

0.015 - 0.340

Esotropia vs. orthotropia

−0.036 ± 0.188

0.52

−0.493 - 0.249

Exophoria vs. orthotropia

0.099 ± 0.049

0.13

−0.023 - 0.172

Esophoria vs. orthotropia

−0.038 ± 0.189

0.50

−0.501 - 0.243

Heterotropia vs. orthotropia

−0.041 ± 0.265

0.45

−0.720 - 0.322