β ± SE#

p value

95% CI

Gender

−0.083 ± 0.178

0.10

−0.647 - 0.053

Suitability of glasses

−0.123 ± 0.178

0.01*

−0.792 - −0.092

Head position

−0.028 ± 0.218

0.58

−0.620 - 0.345

Stereoacuity

−0.025 ± 0.242

0.63

−0.594 - 0.358

Eye positions

Exotropia vs. orthotropia

−0.169 ± 0.354

0.00*

−1.84 - −0.45

Esotropia vs. orthotropia

−0.013 ± 0.815

0.79

−1.82 - 1.39

Exophoria vs. orthotropia

−0.494 ± 0.190

0.00*

−2.15 - −1.40

Esophoria vs. orthotropia

−0.074 ± 0.815

0.14

−2.82 - 0.39

Heterotropia vs. orthotropia

−0.100 ± 1.14

0.04*

−4.54 - −0.06