Mandible type

Grasshopper species

Species No.

Type1

Forbivory feeding

Catantopidae

Traulia ornata ornata

Xenocatantops humilis

Coptacra sp. 3

Pyrgomorphidae

Atractomorpha sinensis

Eumastacidae

Erianthella formosana

5

Type 2

Graminivory feeding

Catantopidae

Oxya podisma

Oxyrrhepes obtusa

Acrididae

Phlaeoba albonema

Phlaeoba formosana

Phlaeoba sinensis

Arcypteridae

Formosacris koshunensis

Dnopherula svenhedini

Oedipodidae

Pternoscirta sauteri

Heteropternis respondens

Trilophidia annulata

10

Type 3

Obligate type

Herb-forb feeding

Catantopidae

Stenocatantops splendens

Parapodisma sp. 1

Parapodisma sp. 2

Sinopodisma kodamae

Sinopodisma formosana

5