Representative Mines

Design capability (Mt/a)

First production year

Open pits

Antaibao

22

1987

3

Huolinhe

8

1992

2

Yiminhe

5

1998

3

Yuanbaoshan

10

1989

2

Shengli-1

20

2007

5

Xiaolongtan

4.8

1995

2

Hongshaquanbei

3

2010

≥7

Baiyinhua-1

15

2005

4

Hedaigou

23

1999

2