Province

crste

vrste

scale

rte

Beijing1

0.752

0.819

0.941

drs

Tianjin1

0.751

1

0.751

drs

Hebei

1

1

1

-

Shanxi

0.825

0.833

0.991

irs

Neimenggu

0.672

0.681

0.977

irs

Liaoning

0.514

0.562

0.896

drs

Jilin

0.507

0.523

0.966

irs

Heilongjiang

0.785

0.794

0.995

irs

Shanghai1

0.657

1

0.656

drs

Jiangsu

0.623

0.645

0.961

drs

Zhejiang

1

1

1

-

Anhui

0.582

0.611

0.96

irs

Fujian

0.511

0.526

0.979

irs

Jiangxi

0.824

0.842

0.981

irs

Shandong

0.618

0.637

0.967

drs

Henan

0.716

0.74

0.978

drs

Hubei

0.603

0.604

0.996

irs

Hunan

0.625

0.627

0.998

irs

Guangdong

1

1

1

-

Guangxi

0.633

0.652

0.976

irs

Hainan

0.675

0.948

0.712

irs

Chongqing1

1

1

1

-

Sichuan

0.667

0.896

0.746

drs

Guizhou

0.838

0.886

0.955

irs

Yunnan

0.573

0.575

0.993

irs

Shanxi

0.898

0.941

0.952

irs

Gansu

1

1

1

-

Qinghai

1

1

1

-

Ningxia

1

1

1

-

Xinjiang

0.665

0.704

0.945

irs