MGMT Methylated Forward Primer

5’-TTT-CGA-CGT-TCG-TAG-GTT-TTC-GC-3’

MGMT Unmethylated Forward Primer

5’-TTT-GTG-TTT-TGA-TGT-TTG-TAG-GTTTTT-GT-3’

MGMT Methylated Reverse Primer

5’-GCA-CTC-TTC-CGA-AAA-CGA-AAC-G-3’

MGMT Unmethylated Reverse Primer

5’-AAC-TCC-ACA-CTC-TTC-CAA-AAACAA-AAC-A-3’