Site 1

Site 2

Site 3

Site 4

Site 5

Site 6

Low Tide (GMT)

High Tide (GMT)

MLLW (ft)

MHHW (ft)

Avg. Depth of Site (ft)

25

27.5

16.5

17

12

18

Trip 1 Avg. Flow Speed (fps)

5.0

5.2

2.2

2.4

3.1

3.2

20:36

14:17

−2.001

0.463

Trip 2 Avg. Flow Speed (fps)

5.3

2.4

4.1

3.2

3.8

3.8

14:29

21:01

0.928

3.392

Trip 3 Avg. Flow Speed (fps)

2.5

0.7

2.9

2.9

0.1

2.6

12:30

18:53

−1.040

1.424

Trip 4 Avg. Flow Speed (fps)

2.7

N/A

3.3

3.3

3.0

2.2

19:29

13:06

−1.848

1.030

Trip 5 Avg. Flow Speed (fps)

3.0

2.5

3.0

3.0

0.7

2.0

11:57

18:16

−0.197

2.267

Trip 6 Avg. Flow Speed (fps)

1.8

1.8

0.2

0.2

0.2

1.2

17:54

23:51

−0.633

1.831

Overall Avg. Flow Speed (fps)

3.4

2.5

2.6

2.5

1.8

2.5