Variables

Attitude towards Diabetes Mellitus

p-value

Negative (N = 297)

N (%)

Positive (N = 336)

N (%)

Age

20 - 30 (n = 49)

31 - 40 (n = 204)

41 - 50 (n = 249)

51 - 60 (n = 131)

28 (57.1)

94 (46.1)

113 (45.4)

62 (47.3)

21 (42.9)

110 (53.9)

136 (54.6)

69 (52.7)

0.480b

Gender

Male (n = 331)

Female (n = 302)

158 (47.7)

139 (46.0)

173 (52.3)

163 (54.0)

0.667a

Qualification

Diploma (n = 42)

Bachelor (n = 536)

Master (n = 48)

PhD (n = 7)

26 (61.9)

247 (46.1)

19 (39.6)

5 (71.4)

16 (38.1)

289 (53.9)

29 (60.4)

2 (28.6)

0.238b

Major

Mathematics (n = 75)

Science (n = 79)

Islamic studies (n = 134)

Art education (n = 45)

Social studies (n = 83)

Arabic language (n = 140)

English language (n = 54)

Physical education (n = 23)

38 (50.7)

27 (34.2)

70 (52.2)

18 (40.0)

42 (50.6)

70 (50.0)

24 (44.4)

8 (34.8)

37 (49.3)

52 (65.8)

64 (47.8)

27 (60.0)

41 (49.4)

70 (50.0)

30 (55.6)

15 (65.2)

0.165a

Professional title

Principal (n = 30)

Deputy principal (n = 33)

Teacher (n = 544)

Student counselor (n = 26)

13 (43.3)

13 (39.4)

257 (47.2)

14 (53.8)

17 (56.7)

20 (60.6)

287 (52.8)

12 (46.2)

0.699a

Type of school

Public (n = 409)

Private (n = 224)

198 (47.4)

103 (46.0)

215 (52.6)

121 (54.0)

0.727a

Years of experience

1 - 5 (n = 66)

6 - 10 (n = 121)

11 - 15 (n = 79)

16 - 20 (n = 104)

>20 (n = 263)

41 (62.1)

59 (48.8)

30 (38.0)

41 (39.4)

126 (47.9)

25 (37.9)

62 (51.2)

49 (62.0)

63 (60.6)

137 (52.1)

0.024b

Marital status

Single (n = 71)

Married (n = 562)

37 (52.1)

260 (46.3)

34 (47.9)

302 (53.7)

0.352a

Nationality

Saudi (n = 543)

Non - Saudi (n = 90)

252 (46.4)

45 (50.0)

291 (53.6)

45 (50.0)

0.527a