Variables

Diabetes Mellitus Knowledge level

p-value

Not Knowledgeable

N = 271

N (%)

Knowledgeable

N = 362

N (%)

Age

20 - 30 (n = 49)

31 - 40 (n = 204)

41 - 50 (n = 249)

51 - 60 (n = 131)

27 (55.1)

95 (46.6)

104 (41.8)

45 (34.4)

22 (44.9)

109 (53.4)

145 (58.2)

86 (65.6)

0.005b

Gender

Male (n = 331)

Female (n = 302)

127 (38.4)

144 (47.7)

204 (61.6)

158 (52.3)

0.018a

Qualification

Diploma (n = 42)

Bachelor (n = 536)

Master (n = 48)

PhD (n = 7)

24 (57.1)

230 (42.9)

15 (31.3)

2 (28.6)

18 (42.9)

306 (57.1)

33 (68.7)

5 (71.4)

0.011b

Major

Mathematics (n = 75)

Science (n = 79)

Islamic studies (n = 134)

Art education (n = 45)

Social studies (n = 83)

Arabic language (n = 140)

English language (n = 54)

Physical education (n = 23)

26 (34.7)

25 (31.6)

60 (44.8)

16 (35.6)

44 (53.0)

71 (50.7)

18 (33.3)

11 (47.8)

49 (65.3)

54 (68.4)

74 (55.2)

29 (64.4)

39 (47.0)

69 (49.3)

36 (66.7)

12 (52.2)

0.021a

Professional title

Principal (n = 30)

Deputy principal (n = 33)

Teacher (n = 544)

Student counselor (n = 26)

11 (36.7)

14 (42.4)

238 (43.8)

8 (30.8)

19 (63.3)

19 (57.6)

306 (56.3)

18 (69.2)

0.532a

Type of school

Public (n = 409)

Private (n = 224)

166 (40.6)

105 (46.9)

243 (59.4)

119 (53.1)

0.126a

Years of experience

1 - 5 (n = 66)

6 - 10 (n = 121)

11 - 15 (n = 79)

16 - 20 (n = 104)

>20 (n = 263)

35 (53.0)

62 (51.2)

31 (39.2)

50 (48.1)

93 (35.4)

31 (47.0)

59 (48.8)

48 (60.8)

54 (51.9)

170 (64.6)

0.001b

Marital status

Single (n = 71)

Married (n = 562)

35 (49.3)

236 (42.0)

36 (50.7)

326 (58.0)

0.241a

Nationality

Saudi (n = 543)

Non - Saudi (n = 90)

238 (43.8)

33 (36.7)

305 (56.2)

57 (63.3)

0.203a