Quartz resonator

τ(ms)

L1

C1

R1

C0

Q1

Tuning fork-type (32.768 kHz)

11,797 H

2 fF

47.6 kΩ

1.14 pF

51,023