Region

District

Upazila

Union/Village

No. of Respondent

Mymensingh

Mymensingh

Sadar North

Shambogonj

3

Netrokona

Barhatta

Chandrapur

3

Netrokona Sadar

Shamgonj

3

Dhaka

Gazipur

Joydebpur

Harinal

3

Joydebpur

Tarat Para

3

Comilla

Comilla

Debirder

Kentment

3

Burichang

Rampur

3

Comilla Sadar

Champak Nagar

3

Chandpur

Hazigonj

Balakhal

3

Kachua

Hosenpur

3

Sylhet

Habigonj

Habigonj

Duliakhal

6

Madhabpur

North Surma

6

Sunamgonj

Sunamgonj Sadar

Bajra

6

Bogra

Bogra

Bogra Sadar

Telihara

6

Gabtoli

Darial bazaar/Vuligari

6

Joypurhat

Joypurhat Sadar

Bakila, Bakila

6

Panchbibi

Naoda, Naoda

6

Rajshahi

Rajshahi

Bagha

Arani, Shahapur

6

Natore

Natore Sadar

Mazdighe

6

Kustia

Mirpur

Fulbaria

6

Rangpur

Rangpur

Mithapukur

Pira bandh/Jaforpur

6

Pirganj

Fotapur/Tularampur

6

Dinajpur

Khansama

Satiangor/Vadusa

6

Sadar

Mohanpur

6

Thakurgoan

Sadar

Kohor Para

6

Pirgoanj

Joykun

6

Total

126