Area

Comprehensive technical efficiency change index (Ech)

Technological progress change index (Tch)

Pure technical efficiency change index (PEch)

Scale efficiency change index (SEch)

Total factor productivity change index (TFPch)

Zhengzhou

0.957

1.000

0.963

0.994

0.956

Kaifeng

0.962

0.977

0.956

1.006

0.940

Luoyang

0.957

1.000

0.967

0.989

0.956

Pingdingshan

0.944

1.000

0.953

0.990

0.943

Anyang

0.968

1.000

0.993

0.975

0.968

Hebi

1.001

0.998

1.000

1.001

0.998

Xinxiang

0.975

1.000

0.986

0.989

0.975

Jiaozuo

0.984

1.000

1.000

0.984

0.984

Puyang

0.972

1.000

0.964

1.008

0.972

Xuchang

0.977

1.000

0.995

0.983

0.977

Luohe

0.980

1.000

1.010

0.970

0.980

Sanmenxia

0.973

1.000

0.981

0.992

0.973

Nanyang

0.920

1.000

0.910

1.012

0.920

Shangqiu

0.977

0.999

0.967

1.010

0.976

Xinyang

0.997

0.981

0.987

1.011

0.978

Zhoukou

0.969

1.000

0.970

0.999

0.969

Zhumadian

0.947

1.000

0.958

0.989

0.947

Jiyuan

1.000

0.993

1.000

1.000

0.993

Average

0.970

0.997

0.975

0.994

0.967