Treatment

Rio Verde

CachoeiraDourada

NN

NDW

SDW

TSNC

Yield

NN

NDW

SDW

TSNC

Yield

(n˚/pl)

(mg/pl)

(g/pl)

(mg N/pl)

(kg/ha)

(n˚/pl)

(mg/pl)

(g/pl)

(mg N/pl)

(kg/ha)

Non-inoculated

0.37 aa

9.90 b

6,92 a

188 a

2613 b

1.56 a

11.01 a

8.43 a

230 a

2635 b

Non-inoculated + N-fertilizer (200 kg N/ha)

0.23 a

4.11 b

6,53 a

145 a

2855 a

0.16 a

0.34 b

8.41 a

203 a

2531 b

I (inoculated with Bradyrhizobium)

0.73 a

17.05 a

7,86 a

191 a

2586 b

2.20 a

20.00 a

9.51 a

311 a

2477 b

I + Azo (co-inoculated with Bradyrhizobium and Azospirillum)

0.97 a

17.83 a

6,02 a

130 a

2798 a

1.33 a

13.07 a

7.72 a

204 a

3042 a