Taoan Neighborhood

42

0

72.54

1.5

24

Xinshidai Jingting

45

1

97

1.44

12

Tongji Huacheng

45

1

92.69

1.93

10

Hejia Apartment

37

1

116.37

1.5

14

Weilan Chengshi Garden

51

1

125

1.63

11

Huamei Garden

30

0

83.52

1.2

21

Yuxing Garden

65

0

124.5

1.6

15

Shengsong 8th Village

40

0

50

1.3

22

Shengsong 9th Village

33

0

82.78

1.77

19

Shengsong 5th Village

36

0

40

1.8

27

Shengsong 3rd Village

32

0

61.48

1.5

28

Dongyuan Jindu Garden

35

0

118

1.6

14

Huangdu Garden

45

1

131

1.9

13

Dongfang Garden

32

1

101

2.15

8

Puhui Xincheng

37

0

47.8

1.24

24

Xiangge Liyuan

40

1

135

1.2

13

Puhui Apartment

50

0

67

0.8

21

Xueyuan Xin Village

30

0

64.53

1.2

19

Baorong Xin Village

30

0

54

1.3

23

Xiufeng Cuigu

30

0

60

1.5

22

Jintai Apartment

35

0

61.86

1.5

21

Xin Shenhua Moli Garden

37

0

64.39

1.5

19

Chenshen Meigui Garden

44

1

100.38

1.74

10

Wanke Apartment

38

1

110

1.7

12

Ludi Chunshen Garden

45

0

128

1.5

14

Shennan Huayuan

30

0

66

1.5

21

Jiangnan Mansion

45

1

91.32

2

12

Xinkongjian Jiayuan

50

0

155

2.5

13

Jinmei Xinyuan

36

1

126

1.81

6

Zhongcheng Luyuan

40

1

53

1.72

11

Changxing Jiayuan

38

0

65

1.9

17

Chunxin Garden

40

0

68

1.8

13

Lianhua Xin Village

40

0

68.96

1.36

18

Miaohuading Garden

55

1

135.6

1.7

11

Bilinwan Apartment

48

1

130.28

1.5

10

Dongfang Garden(First)

36

0

77.7

1.5

18

Baixue Gongzhu

40

1

95.98

1.5

12