Wanxiang Garden

30

0

96

1.6

17

Chahua Garden

34

0

66.98

1.3

23

Road Weat Guilin, Lane 101

43

0

106.2

2.3

16

Changfeng Fang

31

0

41

2.8

23

Guiping Neighborhood

30

0

83

2.3

20

Changhong Fang

45

0

73

1.2

25

Lan Ting

35

1

271.16

5.3

10

Jiali Huating

53

1

180.9

5

14

Dingxiang Apartment

20

0

79.8

4.35

20

Jianghua Jidian Building

32

1

35

2

30

Dongfang Yayuan

30

1

94.83

5.3

16

Xinhai Neighborhood

18

0

41

2.8

41

Yanwu Jidian Building

30

1

49

2.1

26

Jiaxin Chengshi Apartment

45

1

130

0.7

19

Qishan Village

30

0

221

1.8

31

Yuyuan Mansion

45

1

121

1.8

10

Nanhui Neighborhood

30

0

38

1.6

22

Road Xuanhua, Lane 268

30

1

59.52

1.2

31

Xuanhua Neighborhood

28

0

54

0.9

27

Fu’an Neighborhood

35

1

68.19

2.2

29

Haixin Huayuan

25

1

78.9

3.5

19

Zhongbao Apartment

70

1

160.5

2.43

17

Gubei Guoji Garden

56

1

163.97

3

10

Gubei Zhongyang Garden

40

1

159

3

13

Yucui Haoting

50

1

114

3.5

8

Gubei Ruishi Garden

50

1

125.68

3

10

Jinse Beilawei

40

1

117

2.71

9

Hualijiazu Gubei Garden

51

1

138

2.9

11

Gubei Guoji Plaza

50

1

153

2.5

10

Qiangsheng Gubei Garden

51

1

161

3.8

9

Gubei Jianian Garden

60

1

171

1.95

11

Raofeng Jiayuan

35

1

78.35

4.66

12

Changxin Neighborhood

30

1

65.21

1.2

27

Jinyang Neighborhood

35

0

107.81

1.2

29

Liyuan Kaixuan Neighborhood

35

0

75.2

1.98

17

Wanhua Neighborhood

28

1

76.35

0.8

25

Huayuancun Yayuan

31

1

112.07

3.42

14