Zhonghong Huizhiyuan

36

1

126.5

2.3

11

Kehui Jingyuan

40

1

72.41

2.5

13

Zhonghai Xinyuan

40

1

145

2.8

15

Hebin Guoji Apartment

40

1

87.18

2.5

9

Mingjia Garden

34

1

106.32

3.5

16

Caoxi 3rd Village

35

0

56

2.8

29

Xuejiazhai

35

0

35.9

1.5

22

Zishuyuan

45

1

101

2.1

18

Road Qinzhou, Lane 111

50

0

72.76

2

19

Road Longwu, Lane 11

40

0

65

2.1

23

Xuhui Apartment

40

1

94.52

3

12

Huafu Apartment

30

0

49.42

5

22

Caoxi 1st Village

26

0

40.6

2.5

38

Longcao Building

35

1

94.49

1.8

24

Aijian Garden

40

0

152

2

13

Tianlin 11th Village

29

0

51.86

5

31

Kehua Apartment

30

0

178

4

178

Tianlin 12th Village

30

0

49.52

2

14

Yibiao Xin Village

20

0

33.51

1.8

25

Tianlin 14th Village

30

0

37

2

29

Huading Guangchang

30

1

114

1.6

15

Tianlin Tiyu Apartment

45

1

91

1.6

19

Qinzhou Aparment

35

1

69.76

2.3

21

Fuyuan Neighborhood

20

1

70

2.5

28

Tianlin Xin Garden

35

1

68

2

23

QinzhouXin Garden

35

1

77

1.7

21

Tianran Ju

41

1

157

1.42

13

Yuannan 3rd Village

30

0

32

1.6

22

Yuannan 1st Village

32

0

43

1.7

28

Yuannan 2nd Village

28

0

46

1.7

25

Bailong Neighborhood

30

0

43

2.2

21

Zhongheng Garden

30

0

49

2.14

18

Haishang Huating

40

1

109

1.7

12

Changqing Fan

10

0

59

1

23

Zijin Garden

40

0

112.19

2.5

16

Changxin Garden

30

0

40.33

2.1

24

Shouyi Fang

14

1

81

1.5

21