Quxi Village

20

0

48

1.8

53

Liyuan Village

25

0

18

2.2

29

Yilv Apartment

30

0

86

1.2

21

Dingda Apartment

30

0

84

1.8

7

Dongyu Garden

20

1

114

2.5

15

Santana Building

36

1

78

1.9

23

Road Mengzi, Lane 395

30

0

36

2.2

29

New Jiangnan Shiji Garden

45

1

100

4

16

Daxin Building

25

1

75

1.8

25

Jiayuting

28

1

141

3.65

3

Shijia Neighborhood

30

0

68

1.2

26

Road Jiashan, Lane 232

35

0

48

1.6

36

Wutong Garden

25

1

84

2

19

Dingxin Building

20

1

162.15

2

19

Oriental Manhattan,Shangdong Neighborhood

40

1

181

1.26

13

Zhongyuan Village

35

0

35

1.6

32

Wending Tianxia Garden

35

1

120.7

3.5

14

Taide Garden

40

1

92

2.5

17

Road Yude, Lane 66

25

1

38.89

2

22

Oriental Manhattan

40

1

85

4

14

Jinghui Garden

40

1

80

1.4

19

Yifeng Garden

50

1

55.23

2

11

Road Xuhong, Lane 110

25

0

54

1.5

29

Shiye Apartment

20

1

90.36

2.5

24

Taide Hua Garden

35

1

96

3.85

17

Kaixuan Haoting

30

1

106

4.6

11

Kaihua Apartment

10

0

100

3

17

Road Kangping, Lane 207

25

0

75

1.2

32

Gong’an Building

40

1

46

2.5

24

Tianping Neighborhood

33

1

52

1.5

21

Jingfu Garden

35

1

205

2.37

14

Road Gao’an, Lane 9

35

0

44.6

1.2

31

Road Henshang, Lane 696

20

0

64.8

1.2

37

Huaqiang Apartment

18

1

49

1.8

24

Wuxing Apartment

36

1

72.35

3

18

Yi Garden

12

0

33

1.5

32

Yueyang Building

35

1

40

1.2

30