Baihui Building

30

1

94

2.8

22

Mengxi Neighborhood

25

0

33

2.2

21

Singapore Garden

40

1

91

2

18

Fuxingjia Garden

40

1

170

3.5

14

Yuntai Apartment

38

1

124

4.5

18

Yinxin Garden

35

1

153

3.6

16

Beimengsan Neighborhood

30

0

30

2

21

Lili Neighborhood

30

0

50

2

20

Chengshen Apartment

20

1

103

2.6

17

Yaojiang Garden

30

1

126

2.3

13

Nankang Apartment

30

1

75

1.6

20

Zhongnan Neighborhood

35

0

52

1.5

18

Huixiang Apartment

35

1

73

2.3

19

Jinzhong Garden

25

1

85

2

20

Shimin Neighborhood

32

0

45

1

52

Honghui Neighborhood

35

1

124

4.35

12

Jianle Neighborhood

30

0

57

1

33

Danshuiwan Garden

41

1

129

2

10

Jiande Neighborhood

30

1

99

1.8

15

Madang Neighborhood

23

1

57

4.1

25

Danshui Apartment

20

1

124

3.77

17

Bashi Neighborhood

20

0

39

1.2

24

Fuxing Neighborhood

30

1

141

2

19

Ruijin garden

35

1

90

2.5

19

Changjiang Apartment

35

1

60

1.8

78

Huasheng Mansion

40

1

112

4.3

12

East Huihai Apartment

45

1

126

5

11

Taoyuan Neighborhood

25

0

38

1.5

22

Zhongfu Huayuan Yong Apartment

30

1

68

2

15

Haichao Neighborhood

35

0

40

4.3

28

Road Haichao, Lane 256

35

0

35

2

27

Nanpu Apartment

26

1

85

2.57

18

Renbao Apartment

30

1

85

2.5

17

Baihui Apartment

35

1

103

3

14

Jinri Shijia Neighborhood

35

1

70

3.1

11

Haizhou Guoji Garden

38

1

142

2.5

12

Tianzhushan Neighborhood

25

0

42

1.8

24