Dongfang Garden

40,953

25

1600

1800

1.8

Puhui Xincheng

40,005

25

780

240

0.6

Xiangge Liyuan

40,509

25

280

1100

1.5

Puhui Apartment

39,134

25

730

270

0.44

Xueyuan Xin Village

44,204

25

770

1600

0.6

Baorong Xin Village

41,799

25

990

570

0.4

Xiufeng Cuigu

36,733

25

1400

1300

1.25

Jintai Apartment

32,184

25

940

810

0.8

Xin Shenhua Moli Garden

60,242

30

830

1900

0.74

Chenshen Meigui Garden

60,102

30

840

1700

1.75

Wanke Apartment

60,949

30

360

2400

2.5

Ludi Chunshen Garden

58,859

30

830

2800

1

Shennan Huayuan

58,445

30

1500

2400

0.3

Jiangnan Mansion

57,746

30

1400

2500

1.5

Xinkongjian Jiayuan

54,711

30

1600

2100

0.8

Jinmei Xinyuan

66,760

31

950

2900

3.15

Zhongcheng Luyuan

65,216

31

300

2800

1.05

Changxing Jiayuan

61,728

31

40

2800

0.8

Chunxin Garden

51,397

31

1900

2200

0.6

Lianhua Xin Village

49,436

31

2100

2300

0.45

Miaohuading Garden

60,597

32

1700

2600

1.68

Bilinwan Apartment

59,376

32

780

2400

1.6

Dongfang Garden (First)

60,631

32

1300

2200

1.8

Baixue Gongzhu

60,526

32

760

2300

1.5

Fuli Apartment

57,046

32

1900

2700

0.8

South Bilinwan Garden

55,758

32

1100

2500

1.5

Wantai Garden

54,724

32

920

1800

0.8

Yuanyi Xin Garden

52,111

32

810

1400

0.6

Huabao Garden

50,342

32

510

1600

0.85

Villa Royal

55,729

34

970

2800

1.5

Haoshi Fenghuang

55,130

34

800

3500

1.13

Jianqiao Jinyuan

50,089

34

980

2400

2

YIndu Xincun

49,073

34

420

3100

0.55

Dongyuan Milan

55,664

34

1500

1000

1.6

Jinmin Wenbo Shuijing Apartment

55,218

34

1000

570

2.15

Haoshi Yinyuan

55,213

34

810

1700

2

Tianlai Garden

53,720

34

1600

1200

3.2