Zhongzi Neighborhood

74,451

29

640

780

0.6

Ziyu Building

59,632

29

690

830

1.1

Jingming Building

53,801

29

880

1000

11.4

Xinshiji Plaza

51,263

29

590

580

5.7

Renheng Hebin Garden

90,164

19

1200

1200

4

Gusong Neighborhood

78,930

19

10

1400

0.7

Shuixia Neighborhood

76,857

19

150

1300

0.58

Xinxia Neighborhood

73,691

19

750

1900

1.01

Maotai Yayuan

68,702

19

240

1400

1.25

Chang Yuan

88,668

17

340

1500

5

Wangzui Jinpin

83,990

17

530

1100

8

Beiwang Neighborhood

80,298

17

790

1300

0.5

Road West Yanan, Lane 548/60

76,496

17

620

1200

0.6

Huaming Shiji Plaza

74,400

17

880

1300

2.5

Dangdai Xinhua

88,639

20

860

460

2

Tiandu Neighborhood

85,858

20

750

360

0.6

Donghu Mingyuan

85,806

20

700

530

2

Yangzha Neighborhood

76,776

20

530

500

0.8

Xinhua Apartment

73,032

20

820

660

1.5

Huaqian Apartment

72,775

20

750

360

0.8

Huagong Apartment

71,205

20

330

300

0.8

Xinhua Garden

70,028

20

750

360

5

Road Fahuazhen, Lane 878

67,340

20

640

480

0.6

Pujiang Building

54,616

20

780

620

1.6

Taoan Neighborhood

86,557

20

590

760

0.6

Xinshidai Jingting

72,060

22

1300

1900

0.8

Tongji Huacheng

55,868

22

1000

3000

1.5

Hejia Apartment

55,497

22

60

2100

1

Weilan Chengshi Garden

49,775

22

1700

2200

1.7

Huamei Garden

50,956

22

1400

2900

0.43

Yuxing Garden

60,924

28

620

1700

1.35

Shengsong 8th Village

59,354

28

320

2300

0.5

Shengsong 9th Village

61,310

28

600

1600

0.55

Shengsong 5th Village

54,381

28

500

2500

0.8

Shengsong 3rd Village

51,739

28

220

2200

0.5

Dongyuan Jindu Garden

48,249

28

650

1700

0.85

Huangdu Garden

40,992

25

2100

2900

3.5