Jiaxin Chengshi Apartment

118,085

7

810

540

1.8

Qishan Village

113,122

11

490

1300

0.8

Yuyuan Mansion

112,618

11

240

1200

2.8

Nanhui Neighborhood

107,280

11

280

1400

0.28

Road Xuanhua, Lane 268

102,733

11

110

990

1.2

Xuanhua Neighborhood

99,940

11

250

1300

0.8

Fu’an Neighborhood

85,068

11

40

1100

0.8

Haixin Huayuan

71,524

11

330

1000

1.5

Zhongbao Apartment

71,174

11

210

1400

5

Gubei Guoji Garden

110,922

8

580

1700

3.85

Gubei Zhongyang Garden

104,678

8

1000

1200

3.45

Yucui Haoting

104,400

8

780

1900

4.5

Gubei Ruishi Garden

101,460

8

630

1600

4.8

Jinse Beilawei

109,943

8

460

2200

3.65

Hualijiazu Gubei Garden

109,885

8

250

2000

3.95

Gubei Guoji Plaza

106,773

8

760

1500

3.35

Qiangsheng Gubei Garden

99,059

8

600

2100

3.8

Gubei Jianian Garden

101,825

8

1000

1100

3.2

Raofeng Jiayuan

97,241

24

900

220

2.5

Changxin Neighborhood

88,569

24

320

1100

0.6

Jinyang Neighborhood

77,005

24

70

1000

1.2

Liyuan Kaixuan Neighborhood

76,205

24

1300

650

0.9

Wanhua Neighborhood

76,043

24

610

1100

0.8

Huayuancun Yayuan

75,845

24

430

1200

1.8

Huaxin Neighborhood

73,159

24

490

1400

1

Daming Neighborhood

71,001

24

550

1300

0.5

Wanhang Neighborhood

68,519

24

770

1700

1.2

Xinglian Building

60,379

24

230

960

0.6

Zhaofeng Garden

50,933

24

320

1300

2.9

Changning 88 Jinting

95,279

24

120

160

3.3

Changjiang Neighborhood

78,831

24

410

280

1.2

Road Changning, Lane 234

70,715

24

30

210

0.82

Yinxin Neighborhood

60,747

24

380

270

0.8

Daqiao Neighborhood

55,462

24

220

70

0.5

Hongqiao Haoyuan

92,043

29

740

880

4.95

Tianshan 2nd Village

87,858

29

30

170

0.6

Cuiting

85,420

29

560

540

0.9