Longcao Building

63,947

21

800

420

1.2

Aijian Garden

67,945

26

750

1100

2

Tianlin 11th Village

60,576

26

310

1200

1.2

Kehua Apartment

60,057

26

750

170

1.8

Tianlin 12th Village

59,004

26

290

620

0.7

Yibiao Xin Village

55,118

26

1300

760

0.6

Tianlin 14th Village

51,510

26

510

1500

1.2

Huading Guangchang

44,235

26

1200

1700

1.2

Tianlin Tiyu Apartment

52,530

26

690

830

1.2

Qinzhou Aparment

59,530

26

370

1000

0.3

Fuyuan Neighborhood

68,125

26

50

1100

1.2

Tianlin Xin Garden

66,666

26

590

1000

1.45

QinzhouXin Garden

57,057

26

210

1300

0.8

Tianran Ju

80,683

27

790

2200

1.98

Yuannan 3rd Village

74,783

27

460

1800

1

Yuannan 1st Village

69,035

27

190

1600

1.3

Yuannan 2nd Village

63,789

27

110

1800

0.6

Bailong Neighborhood

61,443

27

1300

2700

0.8

Zhongheng Garden

59,557

27

1300

3000

0.45

Haishang Huating

80,445

23

1000

900

1.85

Changqing Fan

80,074

23

220

1800

0.5

Zijin Garden

74,242

23

1300

2000

1

Changxin Garden

74,166

23

930

1900

0.5

Shouyi Fang

73,519

23

530

1400

0.5

Wanxiang Garden

71,923

23

1800

2500

0.6

Chahua Garden

71,892

23

740

1200

1.4

Road Weat Guilin, Lane 101

71,310

23

910

2500

0.8

Changfeng Fang

70,986

23

270

1700

0.5

Guiping Neighborhood

65,812

23

1900

990

0.65

Changhong Fang

63,355

23

60

2100

1.3

Lan Ting

131,272

7

1400

1300

14.3

Jiali Huating

113,029

7

220

450

5.5

Dingxiang Apartment

116,972

7

390

940

1.8

Jianghua Jidian Building

114,732

7

500

420

1

Dongfang Yayuan

119,546

7

290

840

3

Xinhai Neighborhood

99,129

7

510

360

0.85

Yanwu Jidian Building

108,652

7

620

230

1.2