Dongfang Paris Garden

122,221

4

330

3500

3.8

Yongtai Neighborhood

124,308

4

740

2800

0.6

Mingyuan Shiji City

128,909

4

310

3200

2.2

Baoli Xi’an

90,765

15

570

3300

7

Haibo Xuhui Fudi

99,195

15

1000

3600

6

Shanghaiwan Haoting

88,000

15

1200

3900

4

Linjiang Haoyuan

96,018

15

70

2700

2.2

Xuhui Garden

90,538

15

1600

2800

2.8

Shuangfeng Neighborhood

89,416

15

760

3000

0.8

Shenhang Neighborhood

86,899

15

1500

2600

0.8

Wannan fifth Village

79,960

15

730

3200

0.6

Xiechang Neighborhood

76,274

15

1200

2400

1

Wannan sixth Village

75,761

15

1200

2500

0.8

Dong’an Garden

74,392

15

810

3200

1.5

Huarong Neighborhood

72,448

15

640

3100

0.5

Meike Apartment

71,225

15

990

1900

0.6

Dongan fourth Village

82,096

15

420

2400

0.6

Dong’an 2nd Village

62,500

15

1100

3000

0.6

Shuxiang Yiju

92,410

14

640

7700

1.35

Shanghai Middle School Neighborhood

88,823

14

1200

2900

0.6

Xinluo Garden

87,522

14

530

2400

2

Changqiao 5th Village

81,990

14

190

2400

0.5

Guanghua Garden

79,960

14

980

2600

0.6

Changqiao 1st Village

74,607

14

330

2700

1

Zhonghong Huizhiyuan

91,473

21

520

220

1.7

Kehui Jingyuan

86,665

21

580

1200

1.5

Zhonghai Xinyuan

85,775

21

910

1100

2.5

Hebin Guoji Apartment

81,130

21

480

570

2.15

Mingjia Garden

86,435

21

1500

2000

1.3

Caoxi 3rd Village

85,317

21

90

800

0.6

Xuejiazhai

83,237

21

330

1000

0.35

Zishuyuan

83,099

21

620

760

1.55

Road Qinzhou, Lane 111

69,957

21

700

840

1.8

Road Longwu, Lane 11

69,541

21

1100

1700

0.5

Xuhui Apartment

69,352

21

1200

990

1.5

Huafu Apartment

65,221

21

970

1600

1.4

Caoxi 1st Village

65,010

21

590

1000

0.8