Oriental Manhattan, Shangdong Neighborhood

140,686

6

470

670

8

Zhongyuan Village

128,681

6

570

1500

0.8

Wending Tianxia Garden

122,502

6

430

1600

2.56

Taide Garden

119,617

6

270

1300

2.8

Road Yude, Lane 66

112,738

6

520

1600

0.8

Oriental Manhattan

118,916

6

450

930

3.35

Jinghui Garden

113,967

6

70

1300

1.6

Yifeng Garden

112,032

6

310

1200

2

Road Xuhong, Lane 110

110,762

6

640

850

0.8

Shiye Apartment

108,910

6

910

510

2.5

Taide Hua Garden

99,888

6

370

1700

2.5

Kaixuan Haoting

110,525

6

500

1800

2.8

Kaihua Apartment

102,410

6

730

2000

2

Road Kangping, Lane 207

147,585

1

850

800

0.5

Gong’an Building

131,474

1

750

1400

0.5

Tianping Neighborhood

130,731

1

1200

730

1.3

Jingfu Garden

149,981

1

1000

1100

2.4

Road Gao’an, Lane 9

147,834

1

110

1700

0.5

Road Henshang, Lane 696

134,723

1

840

1100

0.8

Huaqiang Apartment

150,370

1

440

1400

1.4

Wuxing Apartment

145,044

1

550

1400

1.2

Yi Garden

97,916

10

240

1900

1.5

Yueyang Building

95,117

10

50

2100

1.2

Road Yueyang, Lane 200

99,686

10

140

2200

0.5

Baroque Palace

92,271

10

320

1800

6.5

Gaoxing Apartment

84,883

10

560

1800

2

Zhongkai Chengshi Zhiguang

123,789

10

300

1500

6

Dongfang Shikong Apartment

121,656

10

380

900

2.2

Hongqiao Leting Pojin

101,881

10

240

1100

2.3

Nandan Neighborhood

100,189

10

460

770

0.76

Minghui Garden

95,367

10

600

1400

1.2

Kaixuan 1st village

88,924

10

350

1500

0.6

Fannan Neighborhood

87,928

10

190

1300

0.8

Nanyi Garden

83,930

10

720

1300

1.45

Yanggang Mansion

83,459

10

650

1700

2.2

Jiaoda Apartment

76,751

10

430

930

1.1