Neighborhood

Housing Price

Quality of the Corresponding Public Primary School

Distance to the Corresponding Public Primary School

Distance to the District’s CBD

Property Management Fee

Huarun Waitan Jiuli Neighborhood

131,224

13

127

4500

7.7

Haiqi Garden

120,840

13

110

4300

2.4

Shanghaitan Garden

127,307

13

260

4100

1.5

Changfeng Garden

111,397

13

874

4500

2

Yuelai Neighborhood

105,714

13

308

4100

0.7

Yangguan Cuizu Garden

82,905

13

1000

4300

1.7

Yangguanli/Yangguan Neighborhood

76,859

13

940

4500

1.7

Xueshui Garden

74,137

13

930

5100

1.3

Fuxin Building

74,766

13

240

4300

1.35

Shilin Hua Garden

93,661

16

440

3500

2

Sinan Mansion

121,720

16

470

3300

5

Yandang Building

94,202

16

1100

1700

1

Xiangshan Lishe Apartment

103,684

16

300

2600

5

Ruixue Building

86,666

16

1100

3900

0.5

Road Shangxi Nan, Lane 271

83,181

16

1100

3800

0.5

Yongye Apartment

122,516

12

460

3500

2.22

Huilong Apartment

102,953

12

910

3500

2.25

Shunfeng Apartment

103,448

12

700

3200

0.8

Taoyuanxin Garden

92,813

12

970

3800

1.5

Baihui Building

88,147

12

600

3500

2

Mengxi Neighborhood

72,727

12

760

3100

0.6

Singapore Garden

88,611

12

340

2600

2.45

Fuxingjia Garden

86,727

12

510

4500

1.6

Yuntai Apartment

84,445

12

40

3700

1.48

Yinxin Garden

81,699

12

1100

4100

1.5

Beimengsan Neighborhood

85,000

12

690

3200

0.5

Lili Neighborhood

86,000

12

560

4000

0.8

Chengshen Apartment

76,691

12

70

3900

1.5

Yaojiang Garden

138,924

9

320

4600

2.5

Nankang Apartment

109,272

9

1400

5000

1.6

Zhongnan Neighborhood

103,269

9

1000

4400

1.2

Huixiang Apartment

101,369

9

1500

5100

1.5

Jinzhong Garden

102,352

9

700

4700

2