01 Guanzhou

02 Shenzhen

03 Zhuhai

04 Shantou

05 Foshan

06 Shaoguan

07 Heyuan

08 Meizhou

09 Huizhou

10 Shanwei

2015 RA

99.9%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2014 RA

99.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2013 RA

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2012 RA

99.6%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2011 RA

99.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2010 RA

100.00%

100.0%

67.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

/

2009 RA

100.00%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

/

100.0%

/

100.0%

2008 RA

100.0%

100.0%

89.5%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

/

/

11 Dongguan

12 Zhongshan

13 Jiangmen

14 Yangjiang

15 Zhanjiang

16 Maoming

17 Zhaoqing

18 Qingyuan

19 Chaozhou

20 Jieyang

21 Yunfu

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

/

100.0%

100.0%

100.0%

/

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

/

100.0%

/

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

/

100.0%

/

/