No.

Authors

The number of articles

No.

Authors

The number of articles

1

Xiong Yongqing

13

11

Yang Yiwen

5

2

He Zhengchu

11

12

Wang Xinxin

5

3

Xiao Xingzhi

11

13

Liu Zhiyang

5

4

Gu Haifeng

9

14

Liu Tie

5

5

Cheng Guisun

8

15

Wang Jiuyun

5

6

Lv Tie

7

16

Wang Hongqi

5

7

Ma Junwei

6

17

Wu Shaobo

5

8

Huang Lucheng

6

18

Gu Xin

5

9

Guo Xiaodan

6

19

Zhu Ruibo

5

10

Zheng Jianghuai

6

20

Liu Yun

4