Water body-Observing site

Maximum ice thickness, cm

Ice cover duration, cm

Luga-Tolmachevo

−12 − 15

−9 − 29

Onega-Turchasovo

−7 − 9

+ 3 − 21

Northern Dvina-Kotlas

+6 − 11

−7 − 12

Mezen’-Marakaib

−5 − 9

−4 − 11

Mezen’-Malonisogorskaya

−5 − 6

−9 − 10

Pechora-Ust’-Unya

+3 − 5

−8 − 15

Pechora-Troitsko-Pechorsk

−2 − 9

0 − 3

Don-Serafimovich

−8 − 18

Volga-V. Lebyazhye

−3 − 24

Samara-Elshanka

−10 − 12

Ural-Verkhneuralsk

−24 − 35

Ob’-Kamen-na-Obi

−9 − 18

Ob’-Oktyabrskoye

−2 − 6

Ob’-Salekhard

0 − 2

Yset’-Ysetskoye

−12 − 21

Biya-Biysk

0 − 10

Tom’-Tomsk

−2 − 12

Yenisei-Kyzyl

−15 − 38

Yenisei-Selivanikha

−1 + 2

Lena-Macha

−9 − 23

Lena-Sangari

−21 − 23

Lena-Kyusyur

−15 − 38

Barguzin-Mogoito

+9 + 15

Shilka-Sretensk

−4 − 18

Kolyma-Zyryanka

0 − 1

Naiba-Bykob

0 − 2

Ussuri-Kirovskiy

−2 − 5

Ingoda-Ulety

−8 + 9

Ilmen’-Voitsy

−3 − 9

−3 + 3

Imandra-Zasheek

−1 − 21

−3 − 12

Lovozero-Lovozero

−9 − 18

−9 + 15

Lacha-Nokola

−2 + 6

−12 − 15

Kubenskoye-Korobovo

−2 − 12

−11 + 7

Chany-Kvashnino

0 − 13

−12 + 12

Baikal-Nizhneangarsk

−8 − 12

−8 + 3

Baikal-Baikal

−2 − 11

−8 − 15

Baikal-Peschanaya Bukhta

−4 − 7

−4 + 3

Khanka-Astrakhanka

−6 − 7

−5 − 10