Water body―site

Changes in mean values of maximum ice thickness for the second period (1980-2010) relative to the first period, cm

Changes in mean values of ice cover duration for the second period (1980-2010) relative to the first period, days

Luga-Tolmachevo

−12

−29

Onega-Turchasovo

−7

+3

Northern Dvina-Kotlas

−11

−7

Mezen’-Marakaib

−9

−11

Mezen’-Malonisogorskaya

−5

−10

Pechora-Ust’-Unya

−5

−8

Pechora-Troitsko-Pechorsk

−2

−3

Volga-V. Lebyazhye

−3

Don-Serafimovich

−8

Samara-Elshanka

−10

Ural-Verkhneuralsk

−35

Ob’-Kamen-na-Obi

−18

Ob’-Oktyabrskoye

−6

Ob’-Salekhard

−2

Yset’-Ysetskoye

−12

Biya-Biysk

−10

Tom’-Tomsk

−2

Yenisei-Kyzyl

−38

Yenisei-Selivanikha

+1

Lena-Macha

−23

Lena-Sangari

−23

Lena-Kyusyur

−38

Barguzin-Mogoito

+9

Shilka-Sretensk

−4

Kolyma-Zyryanka

−1

Naiba-Bykob

−2

Ussuri-Kirovskiy

−2

Ingoda-Ulety

−8

Ilmen’-Voitsy

−9

−3

Imandra-Zasheek

−1

−3

Lovozero-Lovozero

−9

−9

Lacha-Nokola

−2

−12

Kubenskoye-Korobovo

−2

−11

Chany-Kvashnino

−13

−12

Baikal-Nizhneangarsk

−8

−8

Baikal-Baikal

−11

−8

Baikal-Peschanaya Bukhta

−7

−4

Khanka-Astrakhanka

−7

−10