River site

Maximum ice thickness

Ice cover duration

Χ1,cm.

ΔΧ2,cm

K, %

Y1,days

ΔY2,days

K, %

Luga-Tolmachevo

42

−15

35

115

−9

8

Onega-Turchasovo

62

−9

14

169

−21

12

Northern Dvina-Kotlas

73

+6

8

180

−12

7

Mezen’-Marakaib

78

−5

6

204

−4

20

Mezen’-Malonisogorskaya

80

−6

7

201

−9

4

Pechora-Ust’-Unya

72

+3

4

204

−15

7

Pechora-Troitsko-Pechorsk

68

−9

13

192

0

Volga-V. Lebyazhye

43

−24

56

Samara-Elshanka

49

−12

24

Ural-Verkhneuralsk

94

−24

25

Don-Serafimovich

43

−18

42

Ob’-Kamen-na-Obi

89

−9

10

Ob’-Oktyabrskoye

85

+6

7

Ob’-Salekhard

105

0

Yset’-Ysetskoye

72

−21

29

Biya-Biysk

64

0

Tom’-Tomsk

82

−12

15

Yenisei-Kyzyl

158

−15

9

Yenisei-Selivanikha

90

+2

2

Lena-Macha

116

−9

8

Lena-Kyusyur

192

−15

8

Barguzin-Mogoito

117

+18

15

Shilka-Sretensk

124

−18

14

Kolyma-Zyryanka

97

0

Naiba-Bykob

79

0

Ussuri-Kirovskiy

85

−5

6

Ingoda-Ulety

135

+9

7