River-site

Catchment area, km2

Observation period

Ice cover duration

Maximum ice thickness

European Russia

1.

Luga-Tolmachevo

6350

1937-2010

1954-2010

2..

Onega-Turchasovo

42,800

1933-2010

1953-2010

3.

Northern Dvina-Kotlas

88,300

1933-2010

1954-2010

4.

Mezen’-Marakaib

6450

1932-2010

1953-2010

5.

Mezen’-Malonisogorskaya

56,400

1945-1979

1935-2010

6..

Pechora-Ust’-Unya

4430

1945-2010

1955-2010

7.

Pechora-Troitsko-Pechorsk

35,600

1914-2010

1955-2010

8.

Don-Serafimovich

204,000

1980-2008

1951-2008

9.

Volga-V. Lebyazhye

1,360,000

1980-2008

1943-2008

10.

Samara-Elshanka

22,800

1980-2008

1945-2008

Asian Russia

11.

Ural-Verkhneuralsk

2650

1980-2010

1945-2010

12.

Ob’-Kamen-na-Obi

216,000

1980-2009

1954-2009

13.

Ob’-Oktyabrskoye

2,190,000

1980-2009

1954-2008

14.

Ob’-Salekhard

2,950,000

1980-2009

1954-2009

15

Yset’-Ysetskoye

56,000

1980-2008

1943-2008

16.

Biya-Biysk

36,900

1980-2008

1945-2008

17.

Tom’-Tomsk

57,000

1980-2008

1947-2008

18

Yenisei-Kyzyl

115,000

1980-2010

1954-2010

19.

Yenisei-Selivanikha

2,340,000

1980-2010

1954-2010

20.

Lena-Macha

538,000

1980-2010

1955-2010

21.

Lena-Sangari

1,680,000

1980-2010

1955-2010

22.

Lena-Kyusyur

2,430,000

1980-2010

1955-2010

23.

Barguzin-Mogoito

9350

1980-2008

1945-2008

24.

Shilka-Sretensk

175,000

1980-2009

1955-2009

25.

Kolyma-Zyryanka

287,000

1980-2010

1941-2010

26.

Naiba-Bykob

679

1980-2008

1955-2008

27.

Ussuri-Kirovskiy

24,400

1980-2010

1956-2010

28.

Ingoda-Ulety

12,500

1980-2009

1955-2009