County name

Township No.

Village No.

Sample No.

Median

Minimum value

Maximum

Standard deviation

Fengjie

3

6

60

1.50

0.60

93.00

11.87

Pengshui

6

6

60

3.71

1.04

90.88

13.51

Qijiang

3

3

30

1.77

0.97

2.81

0.35

Qianjiang

3

3

30

2.19

1.49

15.18

2.77

Wansheng

2

3

30

3.70

1.10

100

23.41

Wushan

10

10

100

5.87

2.03

843.48

86.70

Wuxi

3

3

31

1.50

1.00

5.00

1.07

Yunyang

3

9

100

0.89

0.44

146.77

16.13

Nanchuan

2

3

30

0.44

0.11

0.80

0.13

Xiushan

3

5

50

0.76

0.52

0.98

0.12

Shizhu

3

7

70

1.54

0.49

231.21

28.83

Kaixian

2

3

30

0.75

0.59

0.87

0.08

Wulong

3

6

58

2.09

1.02

1292.20

171.16

Sum

46

67

679

1.60

0.11

1292.20

61.82