Variable

v ( t )

ω r

ω g

τ g

P g

β

Std. Dev. Value

0.5 m/s

0.025 rad/s

0.05 rad/s

90 Nm

103 W

0.2 deg