NO

FORMED

Nominated Village

Total Score

PARENT

Nominated Village

Total Score

DISTRICT

DISTRICT

1

Batin Pengambang

1014

Pekan Gedang

1041

2

Tambak Ratu

1028

Bukit Kalimau Ulu

868

3

Muara Air Dua

1018

Raden Anom

1011

4

Sungai Keradak

893

Pulau Salak Baru

857

5

Simpang Narso

877

Rantau Panjang

947

6

Bukit Berantai

884

Padang Jering

843

7

Batu Empang

1009

Kasiro

939

8

Kasiro Ilir

847

9

Datuk Nan Duo

941

10

Sungai Baung

901

11

Sungai Bemban

835

12

Lubuk Bangkar

859

13

Muara Pemuat

862

14

Muara Cuban

872

15

Bukit Sulah

907

16

Paniban Baru

883

TOTAL

6,723

14,413

AVERAGE

960

901

TOTAL MINIMUM SCORE

877

835

TOTAL MAXIMUM SCORE

1028

1041