NO

ORMED

DISTRICT

Nominated Village

Total Score

PARENT

DISTRICT

Nominated Village

Total Score

1

Batin Pengambang

1014

Pekan Gedang

1041

2

Tambak Ratu

1028

Bukit Kalimau Ulu

868

3

Muara Air Dua

1018

Raden Anom

1011

4

Sungai Keradak

893

Padang Jering

843

5

Simpang Narso

877

Kasiro

939

6

Bukit Berantai

884

Kasiro Ilir

847

7

Batu Empang

1009

Datuk Nan Duo

941

8

Paniban Baru

883

Sungai Baung

901

9

Rantau Panjang

947

Sungai Bemban

835

10

Pulau Salak Baru

857

Lubuk Bangkar

859

11

Muara Pemuat

862

12

Muara Cuban

872

13

Bukit Sulah

907

TOTAL

9,410

11,726

AVERAGE

941

902

TOTAL MINIMUM SCORE

857

835

TOTAL MAXIMUM SCORE

1028

1041