Dialect

Form

Source

Jimo Mandarin

xuɑŋ42

Zhao, Shen, & Hu (1991)

Juxian Mandarin

xuɑŋ31

Shi (1995)

Mouping Mandarin

xuɑŋ0

Luo (1992)

Ningjin Mandarin

xɑŋ31

Cao (2003)

Pingdu Mandarin

xaŋ31

Yu (1992)

Yishui Mandarin

xɑŋ214

Zhang, Wang, & Li (1999)

Zhucheng Mandarin

xɑŋ53/xuɑŋ53

Qian, Zeng, & Luo (2002)