Scenario I strategies

Scenario II strategies

Criteria values

N1

V1

E1

S1

D2

V2

E2

S2

N (million $)

1186

1129

797

1,033

348

943

502

761

V (million m3)

280

328

294

323

179

384

305

382

FlowD (million m3)

38

37

0

9

26

40

0

3