Prescribed Antidepressants

No. (%)

SSRI

151 (75.5)

NaSSA

27 (13.5)

TCA

17 (8.5)

SNRI

2 (1.0)

RIMA

1 (0.5)

Others

7 (3.5)