Ward

Housing Condition Score

Land Value Score

Access to Playground/Open Spaces Score

Education and Health Facility Score

Composite Social Environment Vulnerability Score

1. Sarai Deen Dayal

0.126

0.198

0.116

0.235

0.110

2. Usman Para

0.284

0.221

0.272

0.293

0.267

3. Delhi Gate

0.358

0.486

0.397

0.326

0.391

4. Durga Puri

0.726

0.679

0.523

0.694

0.655

5. Sarai Bala

0.448

0.393

0.325

0.416

0.395

6. Jaiganj

0.159

0.183

0.229

0.148

0.179

7. Naurangabad

0.126

0.179

0.223

0.194

0.180

8. Nagla Mehtab

0.418

0.379

0.392

0.424

0.403

9. Kishore Nagar

0.057

0.086

0.071

0.023

0.059

10. Shah Jamal

0.429

0.413

0.377

0.457

0.419

11. Krishna Puri

0.686

0.594

0.524

0.739

0.635

12. Sarai Lavaria

0.748

0.562

0.514

0.686

0.627

13. Durga Puri

0.094

0.032

0.008

0.057

0.047

14. Jameerabad

0.379

0.462

0.446

0.419

0.426

15.Gandhi Nagar

0.004

0.058

0.063

0.073

0.049

16. Nagla Mehtab

0.382

0.394

0.318

0.468

0.390

17. Gambhirpura

0.213

0.157

0.186

0.219

0.193

18. Nagla Kalar

0.477

0.486

0.343

0.338

0.411

19. Sarai Kaba

0.414

0.429

0.494

0.371

0.427

20. Kanwariganj

0.219

0.118

0.286

0.197

0.205

21. Nai Basti

0.513

0.519

0.746

0.692

0.617

22. Begum Bagh

0.714

0.594

0.528

0.686

0.662

23. Bhujpura

0.429

0.347

0.326

0.462

0.391

24. Nunair Gate

0.736

0.559

0.724

0.618

0.659

25. Kala Mahal

0.726

0.624

0.592

0.518

0.615

26. Sancheri Peth

0.162

0.214

0.272

0.284

0.233

27. Barahdwari

0.258

0.130

0.214

0.163

0.191

28. Chawni

0.337

0.486

0.321

0.379

0.380

29. Nagla Pala

0.657

0.718

0.530

0.689

0.648

30. Jamalpur

0.510

0.657

0.716

0.692

0.488

31. Firdas Nagar

0.042

0.091

0.057

0.072

0.065

32. Ghanshyampuri

0.058

0.013

0.035

0.086

0.028

33. Jwalapuri

0.736

0.559

0.724

0.618

0.659

34. Niranjanpuri

0.042

0.086

0.092

0.053

0.068

35. Sarai Pakki

0.227

0.296

0.193

0.129

0.211

36. Hamdard Nagar

0.382

0.374

0.442

0.429

0.406

37. Shivpuri

0.058

0.079

0.036

0.014

0.046

38. ADA Colony

0.005

0.092

0.026

0.034

0.039

39. Sarai Nawab

0.183

0.214

0.297

0.219

0.228

40. Begpur

0.092

0.076

0.098

0.063

0.082

41. Badam Nagar

0.718

0.513

0.657

0.563

0.612

42. Sudamapuri

0.071

0.006

0.072

0.025

0.043

43. Zohra Bagh

0.062

0.096

0.064

0.034

0.064

44. Lekhraj Nagar

0.042

0.093

0.009

0.072

0.054

45. Brahmanpuri

0.017

0.072

0.036

0.096

0.055

46. Ashok Nagar

0.032

0.097

0.096

0.094

0.079

47. Jiwangarh

0.216

0.153

0.192

0.248

0.202

48. Dori Nagar

0.449

0.493

0.382

0.417

0.435

49. Dodhpur

0.159

0.214

0.232

0.197

0.200

50. Rasalganj

0.118

0.126

0.198

0.182

0.156

51. Janakpuri

0.059

0.092

0.043

0.058

0.063

52. Badar Bagh

0.257

0.227

0.171

0.188

0.210

53. Bhamola

0.418

0.343

0.397

0.328

0.371

54. Banyapara

0.034

0.057

0.086

0.092

0.067

55. Khaidora

0.116

0.196

0.158

0.228

0.674

56. Tantan Para

0.183

0.214

0.148

0.244

0.197

57. University Area

0.013

0.098

0.008

0.036

0.038

58. Manik Chowk

0.657

0.714

0.632

0.592

0.648

59. Saral Berambeg

0.058

0.071

0.024

0.096

0.062

60. Avas Vikas

0.062

0.046

0.072

0.008

0.047

Aligarh City Score

0.400

0.410

0.403

0.411

0.436